Afwegingskader Brzo-toezicht Veiligheidsregio's samenwerkingsverband Brabant - Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend, dat zij op 3 april 2019 het 'Afwegingskader Brzo-toezicht Veiligheidsregio's Brabant' heeft vastgesteld. Het afwegingskader is opgesteld in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost en de Veiligheidsregio Brabant-Noord.

 

Het afwegingskader treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking.

 

Het afwegingskader is als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Het afwegingskader ligt ook tot zes weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage in de kantoren van de veiligheidsregio aan de Doornboslaan 225 te Breda en de Fabriekstraat 34 te Tilburg. Indien u deze documenten in wilt komen zien kunt u daarvoor een afspraak maken met de heer Kools, via bram.kools@vrmwb.nl of via het algemene telefoonummer van de veiligheidsregio 088-250000

Tilburg, 23-04-2019

Namens het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout

Naar boven