Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 425Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 21 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur besloten:

 

  • 1.

    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 22 november 2018 (TAZ/U201801056) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 1.

  • 2.

    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 22 november 2018 (TAZ/U201801057) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 2.

 

Met behulp van het softwarepakket RAP (Rechtspositie Ambtelijk Personeel) kunnen medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant alle actuele informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden raadplegen. RAP kent een handige google-zoekmachine, die kan helpen om snel bij de gewenste informatie uit te komen.

 

Tilburg, 21 maart 2019

Namens het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout