Wijziging Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

In zijn vergadering van 21 maart 2019 heeft het Dagelijks Bestuur besloten:

 

  • 1.

    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 22 november 2018 (TAZ/U201801056) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 1.

  • 2.

    Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 22 november 2018 (TAZ/U201801057) met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant overeenkomstig bijlage 2.

 

Met behulp van het softwarepakket RAP (Rechtspositie Ambtelijk Personeel) kunnen medewerkers van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant alle actuele informatie op het gebied van arbeidsvoorwaarden raadplegen. RAP kent een handige google-zoekmachine, die kan helpen om snel bij de gewenste informatie uit te komen.

 

Tilburg, 21 maart 2019

Namens het Dagelijks Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout

Naar boven