Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 - 2022

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend, dat zij in haar vergadering van 3 april 2019 heeft besloten om het 'Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 - 2022 vast te stellen.

 

Het Handhavingbeleid industriële veiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 - 2022 treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. Het ‘Handhavingbeleid industriële veiligheid 2014 -2018 komt dan te vervallen.

 

Het 'vaststellingsbesluit' en het 'Handhavingsbeleid Industriële Veiligheid Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2018 - 2022' is als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Het vaststellingsbesluit en het beleid liggen ook tot zes weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage op het kantoren van de Veiligheidsregio aan de Doornboslaan 225 te Breda of de Fabrieksstraat 34 te Tilburg. Indien u de documenten daar in wilt komen zien kunt een afspraak maken met de heer Kools via bram.kools@vrmwb.nl of via het algemene telefoonnummer van de veiligheidsregio 088-2250000.

Tilburg, 23-04-2019

Namens het Algemeen Bestuur,

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout

Naar boven