‘Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019’

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend, dat zij in haar vergadering van 3 april 2019 heeft besloten om het 'Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019 vast te stellen.

 

Het beleid treedt in werking op de eerste dag na deze bekendmaking. Het ‘Aanwijsbeleid bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant’ vastgesteld op

21 december 2011 komt dan te vervallen.

 

Het 'vaststellingsbesluit' en het 'Beleid aanwijzing bedrijfsbrandweren Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2019' is als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd. Het vaststellingsbesluit en het beleid liggen ook tot zes weken na deze bekendmaking tijdens kantooruren ter inzage op het kantoren van de Veiligheidsregio aan de Doornboslaan 225 te Breda of de Fabrieksstraat 34 te Tilburg. Indien u de documenten daar in wilt komen zien kunt een afspraak maken met de heer Kools via bram.kools@vrmwb.nl of via het algemene telefoonnummer van de veiligheidsregio 088-2250000.

 

Tilburg, 3 april 2019

Namens het Algemeen Bestuur

de voorzitter, Th.L.N. Weterings

de secretaris, M.T.C. van Lieshout

Naar boven