Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Utrecht;

 

Gelet op

 

Het voorstel: Actualisatie Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020;

 

Gehoord

 

De beraadslaging;

 

Besluit:

 

1. Het Regionaal Crisisplan Utrecht 2018-2020 vast te stellen, zoals is voorgesteld, onder intrekking van het Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 19 februari 2018,

mr. J.H.C. van Zanen dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris

Naar boven