Beleidsplan VRU 2016-2019

 

Het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Utrecht;

 

Gelet op

 

Het voorstel: Beleidsplan;

 

Gehoord

 

De beraadslaging;

 

Besluit:

 

1. Het Beleidsplan VRU 2016-2019 vast te stellen.

2. Kennis te nemen van het overzicht van zienswijzen van gemeenten en netwerkpartners.

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur,

Utrecht, 4 juli 2016,

Namens deze,

mr. J.H.C van Zanen dr. P.L.J. Bos

voorzitter secretaris

Naar boven