Blad gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Belastingsamenwerking SaBeWa ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2019, 1006Overige besluiten van algemene strekkingZakelijke mededeling aanwijzing functionaris gegevensbescherming

Op 23 mei 2018 heeft het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland een functionaris gegevensbescherming aangewezen.

 

Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. De AVG bouwt voort op de Wbp en zorgt onder andere voor versterking en uitbreiding van de privacyrechten met meer verantwoordelijkheden voor oragnisaties.

Artikel 27 van de AVG bepaalt dat overheidsinstanties en publieke organisaties verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.

 

Het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Belastingsamenwerking SaBeWa Zeeland

Aldus vastgesteld op 23 mei 2018.