Blad gemeenschappelijke regeling van Regionale uitvoeringsdienst Zeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Regionale uitvoeringsdienst ZeelandBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 829VerordeningenBesluit De Regeling jaargesprekken (krachtens artikel F.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies) inclusief bijlagen en toelichting in te trekken

Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

De afspraken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) met betrekking tot de cao provincies 2017 – 2018

 

Besluit

De Regeling jaargesprekken (krachtens artikel F.7 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies) inclusief bijlagen en toelichting in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 september 2017.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland van 11 september 2017.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA