Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 793

Gepubliceerd op 25 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit De volgende wijzigingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) vast te stellen

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

 

Gelet op

De afspraken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) met betrekking tot de cao provincies 2017 – 2018

Besluit

De volgende wijzigingen van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) vast te stellen:

 

Artikel C.7 komt te luiden:

Het dagelijks bestuur van RUD Zeeland verhoogt het op grond van artikel C.6 bepaalde salaris van de ambtenaar die het maximumsalaris van de voor hem geldende salarisschaal nog niet heeft bereikt op 1 januari van elk kalenderjaar met 3% van dit maximumsalaris tenzij:

  • 1.

    Het salaris van de ambtenaar in het voorafgaande kalenderjaar tussentijds met 3% is verhoogd; of

  • 2.

    Blijkens een beoordeling het functioneren van de ambtenaar niet aan de gestelde eisen voldoet.

Artikel C.9

Komt te vervallen

 

 

Artikel C.10 inclusief aanhef komt te luiden:

Artikel C.10 Waarderen van bijzondere prestaties of inzet

Aan de ambtenaar of een groep van ambtenaren kan een extra waardering ‘boter bij de vis’ worden toegekend bij een bijzondere prestatie of geleverde extra inzet.

 

 

Artikel F.7 komt te luiden:

De ambtenaar en zijn leidinggevende houden periodiek een planningsgesprek en een voortgangsgesprek.

 

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 september 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland van  11 september 2017.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl