Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 792

Gepubliceerd op 25 mei 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Besluit tot de volgende wijziging van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid

Het Dagelijks Bestuur van de Regionale uitvoeringsdienst Zeeland,

Gelet op

De afspraken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) met betrekking tot de cao provincies 2017 – 2018

Besluit

Tot de volgende wijziging van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid.

Aan artikel 3 van de Regeling aanvullende voorziening bij werkloosheid (krachtens artikel B.13 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling provincies) wordt een vierde lid toegevoegd, luidende:

De minimale duur van de WW-uitkering en de aanvullende uitkering gezamenlijk is nooit minder dan 1 maand per volledig jaar arbeidsverleden van de ambtenaar dat meetelt voor de opbouw van zijn WW. Deze minimale duur is maximaal 38 maanden.

 

 

Dit besluit treedt in werking na publicatie met terugwerkende kracht tot 1 september 2017.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van de RUD Zeeland van  11 september 2017.

 

de voorzitter, A.G. van der Maas

de secretaris, ing A. van Leeuwen MPA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl