Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 638

Gepubliceerd op 30 april 2018 09:00

Vervangingsregeling Algemeen Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

De Algemeen Directeur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Gelet op artikel 6 van de Mandaatregeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2016;

 

B E S L U I T :

 

Vast te stellen de volgende:

 

Artikel 1 Vervanging Algemeen Directeur

  • 1.

    De regionaal commandant brandweer dhr. D. Kransen aan te wijzen als directe plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien deze niet beschikbaar is.

  • 2.

    De plaatsvervangende regionaal commandant brandweer dhr. G.J. Verhoeven aan te wijzen als de plaatsvervanger van de Algemeen Directeur indien zowel de Algemeen Directeur als de directe plaatsvervanger als bedoeld in het eerste lid niet beschikbaar zijn.

 

Artikel 2 Bevoegdheden

Degene die op grond van artikel 1 de Algemeen Directeur vervangt en zijn functie waarneemt heeft op dat moment de bevoegdheden die aan de functie zijn verbonden.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Aldus besloten op 26 april 2018,

M.T.C. van Lieshout

Algemeen Directeur


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl