Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 555

Gepubliceerd op 16 april 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD bij AZRR-VRR

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

Overwegende:

 

 • 1.

  dat sinds 2011 een CAO van toepassing is voor de ambulancezorg.

 • 2.

  dat in het besluit van het dagelijks bestuur van 11 april 2016 de CAO sector Ambulancezorg 2015-2019 van toepassing is verklaard voor personeel aangesteld in de functies ambulanceverpleegkundige, ambulancechauffeur en de functie centralist meldkamer ambulancezorg;

 • 3.

  dat thans de functie zorgambulancemedewerker een structurele plaats heeft gekregen in de organisatie en dat de functies vanuit AZN formeel zijn beschreven en gewaardeerd.

 • 4.

  dat het wenselijk is de zorgambulancemedewerkers en de teamleiders RAD onder de werking van de CAO sector Ambulancezorg te laten vallen.

Gelet op:

- Artikel 125 Ambtenarenwet;

- Artikel 33b, eerste lid, onder c van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

- Artikel 35, eerste lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2013;

- het positief advies van het GO.

Besluit vast te stellen:

Van toepassing verklaring CAO sector ambulancezorg als rechtspositieregeling voor zorgambulancemedewerkers en teamleiders RAD

Artikel 1

De CAO sector Ambulancezorg 2015 - 2019 geldt per 1 mei 2018 als rechtspositieregeling voor het aangesteld personeel in de functies zorgambulancemedewerker en teamleider RAD.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond op 11 april 2018,

de secretaris,

mr drs. A. Littooij

 

de voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl