Wijziging Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk

 

Op 1 februari 2018 heeft het algemeen bestuur van Ferm Werk geconcludeerd dat de Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk door daartoe strekkende besluiten van de raden en colleges van de gemeenten Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Montfoort en Oudewater is gewijzigd.

Het wijzigijngsbesluit is op 14 februari 2018 in Staatscourant nummer 8760 bekendgemaakt.

Deze wijziging werkt terug tot 1 januari 2018.

Y. Koster-Dreese, voorzitter algemeen bestuur Ferm Werk

B.F. Drost, secretaris algemeen bestuur Ferm Werk

Namens deze,

Elly Vos

Beleidsadviseur, bestuurssecretaris

Naar boven