Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 16

Gepubliceerd op 15 januari 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe

De directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland,

 

gelet op:

 • het Ondermandaatbesluit Beschermd Wonen maatschappelijke ondersteuning GGD Noord- en Oost Gelderland van het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk d.d. 19 december 2017, waarin aan het bestuur van de GGD Noord- en Oost Gelderland mandaat wordt verleend om binnen de beleidskaders van de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten namens het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van de gemeente Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten en onder hun verantwoordelijkheid besluiten te nemen ter uitvoering van de wettelijke taken Beschermd Wonen Wmo.

 • het besluit d.d. 15 december 2017 van het Dagelijks Bestuur om ondermandaat te verlenen aan de directeur publieke gezondheid voor de onder a. genoemde besluiten en handelingen, en ter zake van dit ondermandaat in te stemmen het met verlenen van ondermandaat;

 

overwegende, dat het in het belang van een vlotte afdoening van de onder a. genoemde besluiten en handelingen is om ondermandaat aan de verantwoordelijke manager te verlenen;

 

BESLUIT:

 

 • I.

  ondermandaat te verlenen aan de manager die verantwoordelijk is voor het team Maatschappelijke zorg, voor onder a. genoemde besluiten en handelingen;

 • II.

  het besluit tot ondermandaat beschermd wonen Noord-Veluwe van 23 februari 2015 in te trekken;

 • III.

  dit besluit met terugwerkende kracht te laten in gaan op 1 januari 2018.

 

Warnsveld, 9 januari 2018,

D.W. ten Brinke,

directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl