Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 1398

Gepubliceerd op 13 december 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE REGELING TEGEMOETKOMING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER GELDERSE OMGEVINGSDIENSTEN

 

Het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Veluwe IJssel;

 

Overwegende, dat het bepaalde in artikel 8 van de regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten niet in overeenstemming is met de fiscale voorschriften;

 

Gelet op de in het CGO bereikte overeenstemming d.d. 19 september 2018;

 

Gelet op artikel 57b van de wet gemeenschappelijke regelingen;

 

 

BESLUIT:

 

 

Artikel I

De Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd zodat deze komt te luiden als volgt:

 

Artikel 8 Afwezigheidsituaties

Ingeval van afwezigheid wegens ziekte of langdurig buitengewoon verlof wordt gehandeld conform de hierover opgenomen bepalingen in het handboek loonheffingen van de belastingdienst.

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking in het publicatieblad van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en werk terug tot 1 januari 2018.

 

Artikel III Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: “Besluit tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer Gelderse Omgevingsdiensten (2018-1).”

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel van 10 december 2018 te Apeldoorn.

 

 

de secretaris,

W.M. van Dam

de voorzitter,

R.A.J. Scholten


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl