Inkoopbeleid MGR 2017

 

Het algemeen bestuur van de MGR besluit:

 

 

Het bijgevoegde Inkoopbeleid MGR 2017 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de MGR op 5 juli 2017,

De secretaris,

I. Hol

De voorzitter,

Drs. H.M.F. Bruls

Naar boven