Blad gemeenschappelijke regeling van Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst Zuid-Holland ZuidBlad gemeenschappelijke regeling 2018, 102Overige besluiten van algemene strekkingInstemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018

 

Besluit van het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid tot instemming met mandaatverlening aan de directeur van de Omgevingsdienst 2018

 

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid,

 

Gelet op

 

- Het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018 van 12 december 2017 inzake het toekennen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Provinciaal Blad 2017-5848)

- Artikel 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

- Artikel 5, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid; 

 

Besluit

 

vast te stellen het

 

Instemmingbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018.

 

Enig artikel

 

 • 1.

  Het dagelijks bestuur stemt in met de mandaatverlening aan de directeur door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, zoals opgenomen in het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018 van 12 december 2017 inzake het toekennen van mandaat aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Provinciaal Blad 2017-5848).

 • 2.

  Het dagelijks bestuur stemt tevens in met de mogelijkheid tot verlening van ondermandaat, voor zover het in het eerste lid genoemde mandaatbesluit hierin voorziet. 

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instemmingsbesluit mandaatverlening Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid 2018. 

 • 4.

  Dit besluit wordt bekendgemaakt in het publicatieblad van de gemeenschappelijke regeling en werkt terug tot en met 1 januari 2018. 

 

Aldus vastgesteld op 19 februari 2018.

 

De directeur,

Mr. R. Visser

 

De voorzitter,

Mr. R.A. Janssen