Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 509Overige besluiten van algemene strekkingEerste aanvulling Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017

De algemeen directeur;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Gelet op de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017, in het bijzonder artikel 4;

 

BESLUIT:

 

1. Vast te stellen de navolgende Eerste aanvulling op het Ondermandaatbesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017:

 

Grondslag/ naam van de regeling

omschrijving van de bevoegdheid

mandate

rend orgaan

mandaat aan

ondermandaat aan

bijzonderheden/ begrenzing

Personeel

Overige regelingen voor het personeel (beroeps en vrijwillig)

Het aanvragen van een koninklijke onderscheiding

voorzitter

algemeen directeur

afdelingshoofden en teamleiders Incidentbestrijding

 

 

2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking.

 

De algemeen directeur,

ir. A. Schoenmaker

Apeldoorn, 14 augustus 2017