Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 507Overige besluiten van algemene strekkingVervangingsschema algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

De algemeen directeur,

 

Overwegende, dat de heer M.N.A.T. Verlinden, afdelingshoofd Incidentbestrijding, door het dagelijks bestuur is aangewezen als eerste plaatsvervanger van de algemeen directeur. Deze vervanging geldt voor alle rollen die de algemeen directeur vervult: secretaris, commandant brandweer en WOR-bestuurder;

Overwegende, dat de algemeen directeur bevoegd is verdere plaatsvervangers aan te wijzen;

 

Gelet op artikel 2 van de Vervangingsregeling algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

 

BESLUIT:

 

1. De volgorde voor de verdere vervanging van de algemeen directeur Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017 vast te stellen, zoals weergegeven in de onderstaande tabel. Deze vervanging geldt voor alle rollen die de algemeen directeur vervult: secretaris, commandant brandweer en WOR-bestuurder.

 

Vervanging Naam en functie

Tweede vervanger Harriet Tomassen, afdelingshoofd Risicobeheersing

Derde vervanger Jeroen Wesselink, afdelingshoofd Crisisbeheersing

Vierde vervanger Otto Paans, afdelingshoofd Bedrijfsvoering

Vijfde vervanger Dick de Vries, afdelingshoofd Brandweerondersteuning

Zesde vervanger Vacant, afdelingshoofd GHOR

 

2. Dit besluit in werking te laten treden met ingang van de dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht tot en met 3 juli 2017.

 

De algemeen directeur,

ir. A. Schoenmaker

Apeldoorn, 21 augustus 2017