Aanvullend besluit naamswijziging regelgeving

 

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam;

 

Gezien het gegeven dat de Stadsregio Amsterdam met ingang van 1 januari 2017 verder gaat onder de naam Vervoerregio Amsterdam;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de naamswijziging wordt doorgevoerd in de geldende regelgeving van het bestuursorgaan;

 

Overwegende dat het dagelijks bestuur in de vergadering van 9 februari 2017 reeds eerder besloten heeft tot het doorvoeren van de naamswijziging in de regelgeving waartoe zij bevoegd is deze vast te stellen dan wel te wijzigen;

 

Overwegende dat per abuis 2 regelingen niet zijn opgenomen in het voornoemde besluit van 9 februari 2017;

 

 

 

BESLUIT:

 

 

 • 1.

  In onderstaande regelgeving de aanduidingen “Stadsregio Amsterdam”, als ook de afkortingen “SRA”, als verwijzing naar de naam van het bestuursorgaan, zowel in de titel als in de tekst van de regelgeving te vervangen door “Vervoerregio Amsterdam” en de afkorting “Vervoerregio”:

  • a.

   Aanbestedingsreglement voor de aanbesteding van concessies voor openbaar vervoer 2016-2017;

  • b.

   Regeling voor de Reizigers Advies Raad van de Stadsregio Amsterdam – 2010.

 • 2.

  Dit besluit treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

Vastgesteld in de vergadering van 13 april 2017

 

 

drs. A. Joustra

secretaris

mr. E.E. van der Laan

voorzitter

Naar boven