Besluit naamswijziging regelgeving

 

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam;

 

Gezien het gegeven dat de Stadsregio Amsterdam met ingang van 1 januari 2017 verder gaat onder de naam Vervoerregio Amsterdam;

 

Overwegende dat het wenselijk is dat de naamswijziging wordt doorgevoerd in de geldende regelgeving van het bestuursorgaan;

 

Overwegende dat zowel het dagelijks bestuur als de regioraad van de Vervoerregio ieder afzonderlijk besluiten tot het doorvoeren van de naamswijziging in de regelgeving waartoe zij bevoegd zijn deze vast te stellen dan wel te wijzigen;

 

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  In onderstaande regelgeving de aanduidingen “Stadsregio Amsterdam” en “Regionaal Orgaan Amsterdam”, als ook de afkortingen “SRA” en “ROA”, als verwijzing naar de naam van het bestuursorgaan, zowel in de titel als in de tekst van de regelgeving te vervangen door “Vervoerregio Amsterdam” en de afkorting “Vervoerregio”:

  • a.

   Klachtenregeling van de Stadsregio Amsterdam

  • b.

   Spelregels Projecten

  • c.

   Beleidskader voor de toedeling van vervoerscapaciteit op het lokale spoor in de Stadsregio Amsterdam

  • d.

   Beleidsregels bestuurlijke boete Wet lokaal spoor 2015

  • e.

   Beleidsregels inzake medische en psychologische keuringen, voor werknemers die een veiligheidsfunctie uitoefenen, op grond van de Wet lokaal spoor

  • f.

   Beleidsregels ter zake van gedelegeerde bevoegdheden Wet lokaal spoor

  • g.

   Beleidsregels ter zake van gemandateerde handhavingsbevoegdheden Wet lokaal spoor Stadsregio Amsterdam

  • h.

   Besluit regels in het belang van de verkeersveiligheid lokaal spoor in de Stadsregio Amsterdam

  • i.

   Delegatiebesluit Wet lokaal spoor

  • j.

   Mandaatbesluit handhaving Wet lokaal spoor

  • k.

   Subsidieregeling voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2015

  • l.

   Subsidieregeling voor een bussenlening in de Stadsregio Amsterdam 2016 – 2021

  • m.

   Veiligheidsvisie openbaar vervoer Stadsregio Amsterdam 2016-2019

  • n.

   Visie lokaal spoor Stadsregio Amsterdam

  • o.

   Beleidsregels innovatieve particuliere initiatieven aanvullend personenvervoer

  • p.

   Beleidsregels buurtbussen

  • q.

   Notitie Inkoop en Aanbesteden Stadsregio Amsterdam

  • r.

   Mandaatsbesluit Stadsregio Amsterdam 2009

 • 2.

  Dit besluit treedt na bekendmaking met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2017.

 

Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam,

Vastgesteld in de vergadering van 9 februari 2017

drs. A. Joustra

secretaris

mr. E.E. van der Laan

voorzitter

Naar boven