Blad gemeenschappelijke regeling van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 256Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing toezichthouders Wet op de jeugdverblijven GGD Noord- en Oost-Gelderland

De directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op:

artikel 7, eerste en tweede lid, Wet op de jeugdverblijven, dat bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders zijn belast met het toezicht op de naleving van deze wet en dat toezichthouders ambtenaren zijn in dienst van een gemeentelijke gezondheidsdienst;

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  de medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland die aangesteld zijn in de functie van GGD Gezondheidsmedewerker en in het bijzonder toezichthouder, aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de Wet op de jeugdverblijven.

 • 2.

  hieraan als voorwaarden te verbinden:

  • a.

   de toezichthouders dragen een legitimatiebewijs van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij zich en tonen dit bewijs desgevraagd.

  • b.

   de toezichthouders ondertekenen stukken die zij verzenden bij de uitoefening van de toezichthoudende bevoegdheden, als volgt: naam, functiebenaming (“toezichthouder Wet op de jeugdverblijven”) en handtekening van de medewerker).

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van 1 januari 2017.

 

Aldus vastgesteld te Warnsveld op 25 april 2017,

D.W. ten Brinke,

directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland