Blad gemeenschappelijke regeling van Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 254Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzing toezichthouders Wmo 2015 GGD Noord- en Oost-Gelderland

De directeur publieke gezondheid van GGD Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op:

 • artikel 6.1, eerste lid, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), dat bepaalt dat de colleges van burgemeester en wethouders personen aanwijzen die belast zijn met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015;

 • de besluiten, opgenomen in de bijgevoegde lijst, van de colleges van burgemeester en wethouders die deelnemen aan de GGD Noord- en Oost-Gelderland om

  • hem aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid, Wmo 2015 en hiermee te belasten met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, en/of

  • hem mandaat te verlenen om personen werkzaam bij of voor GGD Noord- en Oost-Gelderland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015

 • het besluit van het Dagelijks Bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland van 6 juni 2016 om in te stemmen met de mandaatverlening voor het aanwijzen van Wmo-toezichthouders.

 

BESLUIT:

 

 • 1.

  aan te wijzen als toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wmo 2015:

  • a.

   de medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland die aangesteld zijn in de functie van GGD Gezondheidsmedewerker en in het bijzonder toezichthouder,

  • b.

   de personen met wie de GGD een overeenkomst van opdracht heeft gesloten voor het verrichten van toezichthoudende werkzaamheden in het kader van de Wmo 2015.

 • 2.

  hieraan als voorwaarden te verbinden:

  • a.

   de toezichthouders dragen een legitimatiebewijs van de GGD Noord- en Oost-Gelderland bij zich en tonen dit bewijs desgevraagd.

  • b.

   de toezichthouders ondertekenen stukken die zij verzenden bij de uitoefening van de toezichthoudende bevoegdheden, als volgt: naam, functiebenaming (“toezichthouder Wmo 2015”) en handtekening van de medewerker).

 • 3.

  te bepalen dat dit besluit met terugwerkende kracht in werking treedt met ingang van de data waarop de onderscheiden colleges van burgemeester en wethouders hebben besloten de directeur publieke gezondheid GGD NOG als toezichthouder aan te wijzen en/of hem hebben gemandateerd toezichthouders aan te wijzen.

 

 

 

Aldus vastgesteld te Warnsveld op 25 april 2017,

namens de colleges van burgemeester en wethouders, opgenomen in de bijgevoegde lijst,

D.W. ten Brinke,

directeur publieke gezondheid GGD Noord- en Oost-Gelderland

Overzicht besluiten colleges van burgemeester en wethouders aanwijzing en mandatering toezicht Wmo 2015

 

College van B&W van de gemeente

datum besluit

Aalten

10 mei 2016

Apeldoorn

28 april 2016

Berkelland

10 mei 2016

Bronckhorst

10 mei 2016

Brummen

28 juli 2015

Doetinchem

 

Elburg

28 maart 2017

Epe

17 mei 2016

Ermelo

22 september 2015

Harderwijk

1 maart 2017

Hattem

18 augustus 2015

Heerde

11 mei 2016

Lochem

24 mei 2016

Montferland

10 mei 2016

Nunspeet

1 september 2015

Oldebroek

1 september 2015

Oost Gelre

 

Oude IJsselstreek

 

Putten

 

Voorst

18 augustus 2015

Winterswijk

10 mei 2016

Zutphen

21 juli 2015