Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 244

Gepubliceerd op 21 april 2017 08:59
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging mandaat- en volmachtregister VNOG 2017

 

Als bijlage behorend bij de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 Titel 3 en Boek 5 Titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUIT:

 

a. Vast te stellen de onderstaande wijziging van het mandaat- en volmachtregister VNOG 2017, als behorend bij de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

b. Dit besluit met ingang van 24 april 2017 in werking te laten treden met terugwerkende klacht tot 9 februari 2017.

 

 

 

Grondslag/naam van de regeling

omschrijving van de bevoegdheid

mandaterend orgaan

mandaat aan

ondermandaat aan

bijzonderheden/begrenzing

Personeel

Beroepsmedewerkers

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft alle bepalingen van de CAR/UWO, aanvullende rechtspositie en regelingen.

Het mandaat geldt indien formatie bestaat voor de omvang en duur, en binnen de begroting budget beschikbaar is voor de financiële gevolgen van de beslissing.

 

 

 

Het dagelijks bestuur,

de secretaris,

ir. A. Schoenmaker

de voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

Apeldoorn, 13 april 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl