Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Noord- en Oost-GelderlandBlad gemeenschappelijke regeling 2017, 244Overige besluiten van algemene strekkingWijziging mandaat- en volmachtregister VNOG 2017

 

Als bijlage behorend bij de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

 

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, Boek 3 Titel 3 en Boek 5 Titel 2 Burgerlijk Wetboek;

 

BESLUIT:

 

a. Vast te stellen de onderstaande wijziging van het mandaat- en volmachtregister VNOG 2017, als behorend bij de Mandaatregeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2017;

b. Dit besluit met ingang van 24 april 2017 in werking te laten treden met terugwerkende klacht tot 9 februari 2017.

 

 

 

Grondslag/naam van de regeling

omschrijving van de bevoegdheid

mandaterend orgaan

mandaat aan

ondermandaat aan

bijzonderheden/begrenzing

Personeel

Beroepsmedewerkers

 

 

 

 

Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio (CAR/UWO)

Rechtspositionele beslissingen inclusief financiële verplichtingen die daaruit voortvloeien

dagelijks bestuur

algemeen directeur

 

Betreft alle bepalingen van de CAR/UWO, aanvullende rechtspositie en regelingen.

Het mandaat geldt indien formatie bestaat voor de omvang en duur, en binnen de begroting budget beschikbaar is voor de financiële gevolgen van de beslissing.

 

 

 

Het dagelijks bestuur,

de secretaris,

ir. A. Schoenmaker

de voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

Apeldoorn, 13 april 2017