Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 196

Gepubliceerd op 5 april 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging delegatiebesluit

 

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;

bijeen in de vergadering d.d. 30 maart 2017;

 

overwegende, dat:

a. het algemeen bestuur belast is met de uitoefening van bestuursbevoegdheden;

b. de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Noord- en Oost-Gelderland 2010 per 1 januari 2017 een wijziging inhoudt van een van de grondslagen van het delegatiebesluit d.d. 16 december 2015;

c. het wenselijk is bovengenoemd delegatiebesluit in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Noord- en Oost-Gelderland 2010;

 

gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 maart 2017;

 

gelet op de artikelen 33 en 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de artikelen 10:13 tot en met 10:21 van de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2010;

 

besluit:

 

de wijziging van het Overzicht van overgedragen bevoegdheden bij het Delegatiebesluit Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 2016 paragraaf II als volgt te wijzigen:

 

De wettelijke taken, zoals vermeld in artikel 10 van de Wet veiligheidsregio’s (artikel 4).

 

dit besluit na bekendmaking in werking te laten treden met ingang van 1 april 2017, met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2017.

 

 

 

 

De secretaris,

ir. A. Schoenmaker

De voorzitter,

drs. J.C.G.M. Berends

Apeldoorn, 30 maart 2017

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl