Blad gemeenschappelijke regeling van Werk & Inkomen Lekstroom

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Werk & Inkomen LekstroomBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 653Overige besluiten van algemene strekkingOndermandaat vervanging archiefbescheiden

 

Op 17 november 2016 heeft het dagelijks bestuur van de GR WIL het besluit genomen tot vervanging door digitale reproducties van de papieren archiefbescheiden, die op grond van de vigerende selectielijst voor vernietiging in aanmerking komen, waarna deze papieren archiefbescheiden worden vernietigd.

In dit besluit heeft het DB mandaten en machtigingen verstrekt aan mij, directeur, met de mogelijkheid van ondermandaat aan de manager Bedrijfsbureau.

 

Het DB-besluit is bekendgemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen van 22 november 2016, nr. 548. Deze wordt als bijlage bijgevoegd.

 

Ondermandaat

Bij deze verleen ik de manager Bedrijfsbureau het ondermandaat c.q. machtiging voor:

  • -

    Het opstellen en ondertekenen van de verklaring ex artikel 8 Archiefbesluit 1995;

  • -

    Het nemen van besluiten voor uitbreiding van werkprocessen, de archivaris gehoord.

     

Dit ondermandaat wordt bij de eerstvolgende wijziging van de Mandaatregeling WIL opgenomen in het “Overzicht behorende bij de Mandaatregeling Werk en Inkomen Lekstroom”.

 

Dit ondermandaatbesluit wordt bekend gemaakt in het Blad gemeenschappelijke regelingen.

 

Datum besluit: 19 december 2016

Ondertekening:

R.Esser

directeur