Blad gemeenschappelijke regeling van Stadsregio Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stadsregio AmsterdamBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 603VerordeningenWijziging Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam

 

De regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Stadsregio Amsterdam, ieder voor wat betreft de eigen bevoegdheden;

 

Gezien de Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam die op 8 september 2016 en 11 oktober 2016 is vastgesteld door respectievelijk het dagelijks bestuur, de voorzitter en de regioraad, en die met ingang van 1 november 2016 in werking is getreden;

 

Overwegende dat de in artikel 2.4, vierde lid opgenomen reiskostenvergoeding eigen vervoer voor de voorzitter en leden van de bezwaarschriftencommissie aanpassing behoeft wegens onbillijkheid;

 

Overwegende dat de naam van de Stadsregio Amsterdam met ingang van 1 januari 2017 zal worden gewijzigd in "Vervoerregio Amsterdam" en dat de verordening als gevolg van deze naamswijziging gewijzigd zal worden;

 

Besluiten:

 

I.

De Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam te wijzigen:

 

 • A.

  Artikel 2.4, vierde lid wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

De reiskosten van voorzitter en leden voor het bijwonen van de hoorzittingen worden, met uitzondering van het reizen met de eigen auto, volledig vergoed en bij het reizen per trein op basis van het tarief 2e klasse. De kosten van het gebruik van een eigen auto ten behoeve van deze reizen worden vergoed op basis van het Reisbesluit Binnenland.

De reiskosten van voorzitter en leden voor het bijwonen van de hoorzittingen worden, met uitzondering van het reizen met de eigen auto, volledig vergoed en bij het reizen per trein op basis van het tarief 2e klasse. De kosten van het gebruik van een eigen auto ten behoeve van deze reizen worden vergoed op basis van de maximaal door de Belastingdienst vrijgestelde kilometervergoeding.

 

 

 • B.

  De titel van de verordening wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam

Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam

 

 • C.

  Artikel 1.1 onder a wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

bestuursorganen: de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Stadsregio Amsterdam als bedoeld in artikel 16 van de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam, alsmede de door de regioraad ingestelde commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen, als bedoeld in artikel 47 van de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam;

bestuursorganen: de regioraad, het dagelijks bestuur en de voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam als bedoeld in artikel 16 van de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam, alsmede de door de regioraad ingestelde commissies met het oog op de behartiging van bepaalde belangen, als bedoeld in artikel 47 van de Gemeenschappelijke regeling Stadsregio Amsterdam;

 

 • D.

  Artikel 2.2 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

De commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften, ingediend ingevolge artikel 7:1 van de wet tegen besluiten van de bestuursorganen van de Stadsregio Amsterdam.

De commissie is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften, ingediend ingevolge artikel 7:1 van de wet tegen besluiten van de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam.

 

 • E.

  Artikel 3.1 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

Ingesteld wordt een commissie personeelszaken, die is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften, ingediend door medewerkers van de Stadsregio Amsterdam tegen rechtspositionele besluiten van de bestuursorganen van de Stadsregio Amsterdam.

Ingesteld wordt een commissie personeelszaken, die is belast met de voorbereiding van de beslissing op bezwaarschriften, ingediend door medewerkers van de Vervoerregio Amsterdam tegen rechtspositionele besluiten van de bestuursorganen van de Vervoerregio Amsterdam.

 

 • F.

  Artikel 3.2, tweede lid wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

De commissie voor rechtspositionele besluiten kan worden aangevuld met een lid, afkomstig van en werkzaam bij de Stadsregio Amsterdam.

De commissie voor rechtspositionele besluiten kan worden aangevuld met een lid, afkomstig van en werkzaam bij de Vervoerregio Amsterdam.

 

 • G.

  Artikel 3.2, derde lid wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

Het lid, afkomstig van de Stadsregio Amsterdam, is niet inhoudelijk betrokken (geweest) bij het primaire besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

Het lid, afkomstig van de Vervoerregio Amsterdam, is niet inhoudelijk betrokken (geweest) bij het primaire besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt.

 

 • H.

  Artikel 7.1 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

De vaste regioraadscommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de voorzitter, het dagelijks bestuur en de regioraad van de Stadsregio Amsterdam. Hierin wordt tevens verslag gedaan van de werkzaamheden van de commissie voor rechtspositionele besluiten.

De vaste regioraadscommissie brengt jaarlijks verslag uit van haar werkzaamheden aan de voorzitter, het dagelijks bestuur en de regioraad van de Vervoerregio Amsterdam. Hierin wordt tevens verslag gedaan van de werkzaamheden van de commissie voor rechtspositionele besluiten.

 

 • I.

  Artikel 7.4 wordt gewijzigd als volgt:

Oude tekst

Nieuwe tekst

 

 

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening behandeling bezwaarschriften Stadsregio Amsterdam’.

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening behandeling bezwaarschriften Vervoerregio Amsterdam’.

 •  

II.

Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 1 januari 2017.

 

De voorzitter van de Stadsregio Amsterdam,

Vastgesteld op 3 november 2016

 

 

 

mr. E.E. van der Laan

 

Het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam,

Vastgesteld in de vergadering van 3 november 2016

 

 

drs. A. Joustra

secretaris

 

mr. E.E. van der Laan

voorzitter

 

De regioraad van de Stadsregio Amsterdam,

Vastgesteld in de vergadering van 13 december 2016

 

 

drs. A. Joustra

secretaris

 

mr. E.E. van der Laan

voorzitter