Besluit

 

Van

het Dagelijks Bestuur van de BWB

Onderwerp Datum

CAR-UWO deel 10 jaar 2016, 2 december 2016

Collectieve zorgverzekering

 

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

gelezen:

het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;

gezien:

de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:

artikel 18 lid d van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;

besluit:

 • 1.

  Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 24 november 2016 (ECWGO/U201601499) die het gevolg zijn van het sluiten van een nieuwe collectieve zorgverkering in de gemeentelijke sector per 1 januari 2017, op te nemen in de arbeidsvoorwaardenregeling Belastingsamenwerking West-Brabant overeenkomstig de bijlage A bij dit voorstel.

 • 2.

  In te stemmen met de communicatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 2 december 2016.

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Belastingsamenwerking West-Brabant;

de secretaris, de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen. drs. Th.J.J.M. Schots.

 

Bijlage

CAR-UWO deel 10 jaar 2016, 2 december 2016

Collectieve zorgverzekering

Bijlage A Wijzigingen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling als gevolg van circulaires ECWGO/U201601499 per 1 januari 2017

 

 • A.

  In de toelichting op artikel 7:24 worden de woorden “met IZA Zorgverzekeraar NV en Zilveren Kruis Achmea voor de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2016, dat optioneel 3 keer met 1 jaar” vervangen door “met CZ, IZA en Menzis voor de periode van 1 januari 2017 tot 1 januari 2020, dat optioneel één keer met één jaar”.

 • B.

  Artikel 3:25 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden:

  • 1.

   De ambtenaar heeft recht op een tegemoetkoming in zijn ziektekosten als hij één van de volgende aanvullende zorgverzekeringen heeft: Extra Zorg 3 of 4 bij IZA, Plus Collectief of Top Collectief bij CZ, Collectief Aanvullend 3 of 4 bij Menzis.

Naar boven