Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio UtrechtBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 52Plannen | overig

Bekendmaking ontwerp-rampbestrijdingsplan op grond van het Besluit veiligheidsregio’s, inrichting S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht betreffende de locatie Groot Mijdrechtstraat 81 te Mijdrecht.

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht maakt op grond van de artikelen 6.1.1 en 6.1.4 Besluit veiligheidsregio’s bekend dat met ingang van 18 januari 2016 gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd:

het ontwerp-rampbestrijdingsplan voor de inrichting S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht.

Het dagelijks bestuur is voornemens het herziene rampbestrijdingsplan voor S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht vast te stellen. De inrichting is gelegen aan de Groot Mijdrechtstraat 81 te Mijdrecht.

De algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht heeft daarom namens het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht, op 7 januari 2016 het ontwerp-rampbestrijdingsplan voor de inrichting S.C. Johnson Europlant B.V. te Mijdrecht vastgesteld.

Doel en reikwijdte

In het rampbestrijdingsplan worden scenario’s uitgewerkt waarvan de plaats, aard en omvang van de ramp of crisis van tevoren te voorzien is. Aan de hand van deze scenario’s wordt in het rampbestrijdingsplan de voorbereiding hierop beschreven.

Het rampbestrijdingsplan wordt herzien omdat op grond van de Wet veiligheidsregio’s, een rampbestrijdingsplan eenmaal in de drie jaren opnieuw moet worden vastgesteld. Er is geen sprake van nieuwe risico’s of ontwikkelingen waardoor inhoudelijke aanpassingen op het rampbestrijdingsplan noodzakelijk zijn. Het rampbestrijdingsplan is qua vorm en inhoud verhelderd, voornamelijk om het in overeenstemming te brengen met het Regionaal Crisisplan 2014-2017 en daarmee samenhangende besluiten van de Veiligheidsregio Utrecht.

Inzagemogelijkheid

U kunt het ontwerp-rampbestrijdingsplan inzien vanaf maandag 18 januari 2016 tot en met vrijdag 26 februari 2016 op de volgende locaties:

  • 1.

    Locatie Leidsche Rijn van de Veiligheidsregio Utrecht, Belcampostraat 10, Utrecht (receptie; op werkdagen geopend van 09.00 tot 17.00 uur)

  • 2.

    Gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht. (voor mogelijkheden inzage: zie www.derondevenen.nl)

  • 3.

    Gemeentekantoor van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1, Maarssen. (voor mogelijkheden inzage: zie www.stichtsevecht.nl)

Daarnaast is het ontwerp-rampbestrijdingsplan digitaal raadpleegbaar via www.vru.nl.

Zienswijzen

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kunnen belanghebbenden het ontwerp-rampbestrijdingsplan inzien en daarover een zienswijze naar voren brengen. Na afloop van deze periode zal het dagelijks bestuur met inachtneming van de ingekomen zienswijzen het rampbestrijdingsplan definitief vaststellen. Zienswijzen kunnen tot en met vrijdag 26 februari 2016 kenbaar worden gemaakt bij het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden verzonden naar:

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht

t.a.v. mevrouw P. Stolk-van Tricht

Postbus 3154

3502 GD Utrecht.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met mevrouw P. Stolk-van Tricht, telefoon 088-8781000, e-mail p.stolk@vru.nl