Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 340Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

 

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij) op 23 juni 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 

1. De circulaire van het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 7 april 2016, ECWGO/U201600159 per 1 januari 2016 en 1 januari 2017 op te nemen in het “Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant”.

 

2. Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden in de circulaire van 21 april 2016 (ECWGO/U201600650) per 1 januari 2016 op te nemen in het “Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant”.

 

De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

 

Tilburg, 23 juni 2016

Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Algemeen Directeur, N. van Mourik