Blad gemeenschappelijke regeling van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Veiligheidsregio Midden- en West-BrabantBlad gemeenschappelijke regeling 2016, 336Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingen Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant maakt bekend dat zij op 23 juni 2016 heeft ingestemd met de volgende wijzigingen van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant:

 

1.
Vaststellen van de circulaire van het LOGA van 5 juni 2015 (ECWGO/U201500965) en 7 juli 2015 (ECWGO/U201501194) betreffende de veranderingen in Hoofdstuk 3. Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2016 in werking.

 

2.
 Vaststellen van art. 3:27:0:1 de ‘Regeling overgangsrecht behorende bij Hoofdstuk 3’ en deze toe te voegen aan het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2016 in werking.

 

3.
 Vaststellen van de volgende regelingen en deze toe te voegen aan het Reglement arbeidsvoorwaarden. Deze wijzigingen treden met ingang van 1 juli 2016 in werking:

 

Art. 3:0:0:4 de ‘Regeling beloningsbeleid 2016’

Art. 3:0:0:5 de ‘Regeling vergoedingen brandweerpersoneel in de 24-uursdienst en personeel in roosterdienst GMK‘

Art. 3:0:0:6 de ‘Regeling vergoedingen algemeen‘

Art. 4a:0:0:1 de ‘Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden 2016

 

4.
 intrekking van de volgende regelingen en artikelen per 1 juli 2016:

 

Artikel 3:0:0:1 Regeling vergoedingen brandweerpersoneel

Artikel 3:0:0:2 Regeling vergoedingen

Artikel 3:0:0:3 Bedragen van diverse vergoedingen en toelagen

Artikel 3:1:0:2 Regeling beloningsbeleid

Artikel 4a:0:0:0 Regeling keuzemodel arbeidsvoorwaarden

Artikel 3:1:0:1 Bezoldiging (artikel)

Artikel 3:10:0:1 Waarnemingstoelage (artikel)

Artikel 3:4:1 Verschuivingsvergoeding (artikel)

Artikel 3:5:1:1 Ambtsjubileumgratificatie (artikel)

 

De teksten van de wijzigingen treft u aan als externe bijlagen bij deze bekendmaking en worden verwerkt in de integrale tekst van het Reglement arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

Tilburg, 23 juni 2016

Namens het Dagelijks Bestuur:

Algemeen Directeur, N. van Mourik