Tarieventabel 2016

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

B e s l u i t:

 

vast te stellen de volgende Tarieventabel 2016, behorende bij de Verordening op de heffing en de invordering van de Rechten Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (“Verordening Rechten VRR”).

 

 

 

1.

Ter beschikking stellen van personeel

Het ter beschikking stellen van een perosneelslid, per manuur of gedeelte daarvan:

1.1

Schaal 4 en 5

 € 53,10

1.2

Schaal 6 en 7

 € 63,72

1.3

Schaal 8 en 9

 € 74,34

1.4

Schaal 10 en 11

 € 84,96

1.5

Schaal 12 en 13

 € 95,58

 

1.6

Schaal 14 en hoger

 € 106,20

 

 

 

2.

Verrichten van diensten algemeen

2.1

Het verschaffen van toegang tot een perceel, (deuren / ramen) openen

2.2

Het verwijderen van bomen en takken

2.3

Het verwijderen van los zink of dakgoten

2.4

Het verwijderen van antennes

2.5

Het inscheren van vlaggelijnen

2.6

Het ontstoppen van afvoeren, afsluiten van waterleidingen of leegpompen van kelders

2.7

Het verwijderen van wespennesten

2.8

Het openen van liften

2.9

Andere diensten

Per half uur of gedeelte daarvan

 € 106,01

 

 

 

3.

Verrichten van rookproeven

 € 230,32

 

 

4.

Het testen van installaties

4.1

Het testen van een brandmeldinstallatie, per test

 € 224,51

4.2

Het hertesten van een brandmeldinstallatie, per hertest

 € 112,24

4.3

Het testen van een ontruimingsalarminstallatie type A, per test

 € 224,51

4.4

Het hertesten van een ontruimingsalarminstallatie type A, per hertest

 € 112,24

4.5

Het testen van een ontruimingsalarminstallatie type B, per test

 € 112,24

4.6

Het hertesten van een ontruimingsalarminstalatie type B, per hertest

 € 56,11

4.7

Het testen van een ontruimingsalarminstallatie type C, per test

 € 56,11

4.8

Het hertesten van een ontruimingsalarminstallatie type C, per hertest

 € 28,06

4.9

Het testen van overdrukinstallaties in trappenhuizen, per test

 € 112,24

4.10

Het hertesten van overdrukinstallaties in trappenhuizen, per hertest

 € 56,11

4.11

Het testen van stijgleidingen met een pompinstallatie, per test

 € 336,43

4.12

Het hertesten van stijgleidingen met een pompinstallatie, per hertest

 € 172,56

4.13

Het testen van (onder- of bovengrondse) brandkranen, per test

 € 224,51

4.14

Het hertesten van brandkranen, per hertest

 € 115,14

Voor het testen van installaties buiten werktijd op werkdagen (16.30 uur – 08.00 uur) wordt 150% van de hierboven genoemde kosten in rekening gebracht.

Voor het testen van installaties op zaterdagen, zondagen en feestdagen wordt 200% van de hierboven genoemde kosten in rekening gebracht.

 

 

5.

Verstrekken van informatie

Het in het belang van de aanvrager verstrekken van schriftelijke inlichtingen in zake het uitrukken naar branden en hulpverleningen, per schriftelijke inlichting

 €  29,22

 

6.

Tarieven OMS

6.1

Het aansluiten op de brandmeldpost met inbegrip van het testen van het doormeldsignaal bij aansluiting eenmalig

 € 1.435,00

6.2

Een abonnement ter zake van een aansluiting op de brandmeldpost als bedoeld in 6.1, per jaar

 € 1.706,00

 

 

 

Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond d.d. 11 januari 2016,

 

De secretaris,

A. Littooij

 

De voorzitter,

A. Aboutaleb

Naar boven