Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft op 28 september 2015 het “Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15” vastgesteld.
 
Met dit beleid wordt gemotiveerd aangegeven hoe het bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond het bevoegd gezag WABO zal adviseren over aanvragen om een omgevingsvergunning milieu met betrekking tot opslagvoorzieningen met beschermingsniveau 2, zoals bedoeld in de PGS 15 (versie december 2011).
 
Het "Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15" is te raadplegen via de website: http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/, en is daarnaast als bijlage bij deze publicatie gevoegd.
 
Het “Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15” treedt een dag na deze publicatie in werking. Tegen de vaststelling van het “Beleid advisering beschermingsniveau 2 PGS 15” is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 
Rotterdam, 13 november 2015
Naar boven