Wet van 24 januari 2018, houdende vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2018

VERBETERING

Op blz. 2 staat een verkeerde verwijzing naar het kamerstukkendossier 34475 XV. Het correcte dossiernummer is 34775 XV.

’s-Gravenhage, 14 februari 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

Naar boven