34 377 Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen

E MOTIE VAN HET LID SCHALK C.S.

Voorgesteld 20 juni 2017

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat op gemeentelijk niveau veel politieke partijen reeds vergevorderd kunnen zijn in de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018,

overwegende, dat veranderende wetgeving door afschaffing van lijstverbindingen grote druk zet op complexe politieke onderhandeling over programma’s en ineenschuiving van kandidatenlijsten,

verzoekt de regering om in geval van het aanvaarden van de Wet Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen, de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen tot ná de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schalk

Sini

D.J.H. van Dijk

Bikker

Lintmeijer

Ten Hoeve

Van Bijsterveld

Naar boven