34 291 Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen)

Nr. 12 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID NIJBOER

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat huidige wetgeving niet toestaat dat meer in rekening wordt gebracht dan de daadwerkelijke kosten;

constaterende dat er voorbeelden zijn van ontoelaatbaar hoge toeslagen;

verzoekt de regering om, met de Autoriteit Consument & Markt in overleg te treden om te bereiken dat deze autoriteit meer controleert en dat bij overtreding van deze wetgeving ook een sanctie volgt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Nijboer


X Noot
1

i.v.m. wijziging in het opschrift

Naar boven