34 291 Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen)

Nr. 11 HERDRUK1 MOTIE VAN HET LID MERKIES

Voorgesteld 15 juni 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland het gebruik van debetkaarten veel malen groter is dan het gebruik van creditcards;

overwegende dat betalingen op krediet sneller leiden tot grote schulden bij consumenten dan debetbetalingen;

overwegende dat verrekening van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen in de totaalprijs kan leiden tot een situatie waarin debetkaartbetalers indirect opdraaien voor de kosten van het gebruik van een creditcard, omdat zij ook de hogere betaalprijs zullen moeten betalen voor hun product;

van mening zijnde dat debetkaartbetalers niet zouden moeten opdraaien voor de kosten van creditcardbetalers;

verzoekt de regering, er zorg voor te dragen dat debetkaartbetalingen niet duurder worden als gevolg van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij de consument,

en gaat over tot de orde van de dag.

Merkies


X Noot
1

i.v.m. wijziging in het opschrift

Naar boven