30 922 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN OMTZIGT EN NEPPERUS

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat Nederland een verhoging van het btw-tarief op paarden eerder doorvoert dan Duitsland, Frankrijk en Ierland;

constaterende, dat de Nederlandse paardensector daardoor te maken krijgt met een concurrentienadeel van ongeveer 12% ten opzichte van deze landen;

van mening, dat daardoor eerlijke handel onmogelijk wordt gemaakt;

verzoekt de regering om in overleg met de Europese Commissie en Duitsland, Frankrijk en Ierland tot een datum te komen waarop alle genoemde lidstaten de wetswijziging met betrekking tot het btw-tarief op paarden in werking moet treden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Neppérus

Naar boven