30 922 Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (aanpassing tarief levende dieren)

Nr. 11 MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME

Voorgesteld 3 november 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat vlees als luxeproduct het meest milieubelastende onderdeel vormt van het menu;

overwegende, dat het principe «de vervuiler betaalt» een effectief en rechtvaardig uitgangspunt is;

verzoekt de regering het normale btw-tarief van 19% te heffen op de verkoop van voedingsmiddelen die voor minstens 50% geproduceerd zijn met dierlijke ingrediënten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ouwehand

Thieme

Naar boven