5 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van: 

  • - het wetsvoorstel Wet houdende regels met betrekking tot de productie, de conformiteitsbeoordeling en het plaatsen aan boord van scheepsuitrusting (Wet scheepsuitrusting 2016) ( 34425 );

  • - het wetsvoorstel Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) ( 32415 (R1915));

  • - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving) ( 34294 ).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen. 

Naar boven