3 Hamerstukken

Aan de orde is de behandeling van:

  • - het wetsvoorstel Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen (32323);

  • - het wetsvoorstel Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) (32314).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

De aanwezige leden van de fractie van de SP wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen de wetsvoorstellen 32314 en 32323 te hebben gestemd.

De aanwezige leden van de fractie van de ChristenUnie wordt aantekening verleend dat zij geacht wensen te worden tegen wetsvoorstel 32314 te hebben gestemd.

Vervolgens kan ik meteen overgaan tot sluiting van de vergadering. Ik wens u nog een plezierige dag. Tot de volgende week!

Sluiting 13.40 uur.

Naar boven