Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Aanpassing van een aantal wetten in verband met de regeling van het overleg met centrales van overheidspersoneel en sectorwerkgevers verenigd in de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid (Aanpassingswet Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid) (25469);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het ministerie van Binnenlandse Zaken (VII) voor het jaar 1998 (25600 VII);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Gemeentefonds voor het jaar 1998 (25600 C);

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Provinciefonds voor het jaar 1998 (25600 D).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Wat betreft de begroting van Binnenlandse Zaken en het Gemeente- en Provinciefonds gaat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat ervan uit dat op een later tijdstip een beleidsdebat zal plaatsvinden.

Naar boven