Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1995 (slotwet) (24849);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1995 (slotwet) (24850);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1995 (slotwet) (24852);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1995 (slotwet) (24856);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1995 (slotwet) (24857);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24859);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1995 (slotwet) (24860);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1995 (slotwet) (24861);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1995 (slotwet) (24862);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1995 (slotwet) (24863);

Verlenging van de werkingsduur van de Tijdelijke wet stimulering sociale vernieuwing (24867);

Nadere wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet en de Algemene Nabestaandenwet en enige andere wetten (aanpassing in verband met gebleken knelpunten en onbillijkheden) (25117).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik stel aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Buitenlandse Zaken (24844, nr. 7) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Buitenlandse Zaken decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Ook stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Justitie (24844, nr. 8) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Justitie decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beheer.

Verder stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (24844, nr. 10) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Tevens stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (24844, nr. 14) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beheer.

Tevens stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Infrastructuurfonds (24844, nrs. 15 en 21) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Verkeer en Waterstaat decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beheer.

Verder stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en van het Landbouw-Egalisatiefonds (24844, nrs. 17 en 22) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Ook stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (24844, nr. 18) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid decharge te verlenen voor het door hem gevoerde financiële beheer.

Ten slotte stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (24844, nr. 19) over het jaar 1995 voor kennisgeving aan te nemen en, voorzover het deze Kamer betreft, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport decharge te verlenen voor het door haar gevoerde financiële beheer.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven