Agenda opgesteld 12 januari 2012

Agenda Dinsdag 17 januari 2012

A. OPENBARE BEHANDELING OM 11.30 UUR

1. Behandeling van de volgende wetsvoorstellen

I

32 314

Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

32 323

Intrekking van de Wet Adviesraad gevaarlijke stoffen

II voortzetting

31 571

Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

III behandeling

XCVII, B

Verslag over het verzoekschrift van R.T. te R., betreffende terugvordering van huurtoeslag

Naar boven