Publicaties over dossier 35610

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van onder meer de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het uitreiken van een schooldiploma aan leerlingen in het praktijkonderwijs en in het voortgezet speciaal onderwijs (35580); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  06-04-2021 2020-2021 nr. 47, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 10 februari 2021 tot wijziging van de Wet kinderopvang in verband met het opnemen van regels voor ouderparticipatiecrèches

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-03-2021 Staatsblad 2021, 101 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met het invoeren van een opt-in-systeem voor het overbrengen van ongevraagde communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden aan natuurlijke personen (35421); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-02-2021 2020-2021 nr. 23, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Herziene agenda van de vergaderingen van 9 februari 2021; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-02-2021 2020-2021 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 9 februari 2021

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-02-2021 2020-2021 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 3;2021-01-15

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-01-2021 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda week 2;2021-01-08

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  08-01-2021 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal