Publicaties over dossier 35494

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met implementatie van Richtlijn 2019/878/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Richtlijn 2013/36/EU met betrekking tot vrijgestelde entiteiten, financiële holdings, gemengde financiële holdings, beloning, toezichtsmaatregelen en -bevoegdheden en kapitaalconserveringsmaatregelen (PbEU 2019, L 150) en ter uitvoering van Verordening (EU) 2019/876 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2019 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 wat betreft de hefboomratio, de nettostabielefinancieringsratio, vereisten inzake eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, tegenpartijkredietrisico, marktrisico, blootstellingen aan centrale tegenpartijen, blootstellingen aan instellingen voor collectieve belegging, grote blootstellingen, rapportage- en openbaarmakingsvereisten, en van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2019, L 150) (Implementatiewet kapitaalvereisten 2020) (35559); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  11-02-2021 2020-2021 nr. 24, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2021) (35494); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  10-12-2020 2020-2021 nr. 11, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon Open als PDF

  Verzamelwet SZW 2021

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2020 Staatsblad 2020, 496 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 24 november 2020

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  19-11-2020 2020-2021 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 46;2020-11-06

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  06-11-2020 2020-2021 Tweede Kamer der Staten-Generaal