Publicaties over dossier 35311

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief (35272); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2020 2019-2020 nr. 33, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) (35206-(R2127)); en andere wetsvoorstellen.; Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  30-01-2020 2019-2020 nr. 14, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van enkele rijkswetten op het gebied van Justitie en Veiligheid in verband met gewijzigde regelgeving en enige andere aanpassingen van overwegend technische aard (Reparatierijkswet Justitie en Veiligheid 2019) (35206-(R2127)); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-01-2020 2019-2020 nr. 14, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 18 december 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enkele andere wetten in verband met de invoering van de Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen (Invoeringswet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2019 Staatsblad 2019, 504 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 16 en 17 december 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-12-2019 2019-2020 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 49;2019-11-29

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  29-11-2019 2019-2020 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Klein Koninklijk Besluit Download icon Open als PDF

  Besluit van 21 november 2019, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg, de Wet van 10 juli 2019 tot wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris (Stb. 2019, 288), het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, het Besluit verplichte geestelijke gezondheidszorg en het Besluit opleidingseisen orthopedagoog-generalist

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2019 Staatsblad 2019, 437 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport