Publicaties over dossier 35196

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van Boek 8 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de uitvoering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en 2013, 42) (Uitvoeringswet Rotterdam Rules) (34991); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-07-2019 2018-2019 nr. 37, item 7 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 juli 2019 tot goedkeuring van het koninklijk besluit van 14 februari 2019 tot wijziging van het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatsblad 2019, 251 Ministerie van Financiën
 3. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergaderingen van 2 juli 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  27-06-2019 2018-2019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het nader regelen van het gebruik van het burgerservicenummer bij de uitvoering van het depositogarantiestelsel (35003); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  20-06-2019 2018-2019 nr. 90, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 23;2019-06-04

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-06-2019 2018-2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal