Publicaties over dossier 35116

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Verordening (EU) nr. 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PbEU 2017, L 168) (Wet implementatie prospectusverordening) (35108); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  05-06-2019 2018-2019 nr. 28, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  27-05-2019 2018-2019 Kamerstuk 35116, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Wet Download icon PDF (14 kB)

  Wet van 15 mei 2019 tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-05-2019 Staatsblad 2019, 180 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Tweede herziene agenda van de vergaderingen van 14 mei 2019

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  15-05-2019 2018-2019 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (1 kB)

  Stemmingen Wijziging Wetboek van Strafvordering en Overleveringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-05-2019 2018-2019 nr. 75, item 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (14 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-04-2019 2018-2019 Kamerstuk 35116, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (42 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16;2019-04-12

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-04-2019 2018-2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon PDF (44 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 15;2019-04-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-04-2019 2018-2019 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (72 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132); Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag; Nota naar aanleiding van het verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35116, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Nota van wijziging Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Overleveringswet ter implementatie van richtlijn nr. 2016/800/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei 2016 betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (PbEU L 132); Nota van wijziging; Nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 35116, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal