Publicaties over dossier 34755

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers); Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over afschrift van het antwoord op de brief van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) inzake commentaar op de concept aanpassing van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers (Kamerstuk 34755)

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34755, nr. 7 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (47 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Kieswet (elektronische openbaarmaking processen-verbaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-09-2018 Staatscourant 2018, 52174 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (112 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet arbeid en zorg en enige andere wetten in verband met het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof teneinde bij te dragen aan de ontwikkeling van de band tussen de partner van de moeder en het kind en tevens de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten alsmede uitbreiding van het adoptie- en pleegzorgverlof (Wet invoering extra geboorteverlof)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2018 Staatscourant 2018, 35007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Wet Download icon PDF (5 kB)

  Wet van 9 maart 2018 tot wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatsblad 2018, 82 Ministerie van Financiën
 5. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755); en een ander wetsvoorstel.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-03-2018 2017-2018 nr. 21, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling | Hamerstukken Download icon PDF (1 kB)

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met maximering van het aantal regionale publieke media-instellingen (34872); het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers) (34755); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  15-03-2018 2017-2018 nr. 53, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon PDF (2 kB)

  Agenda van de vergaderingen van 6 maart 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  01-03-2018 2017-2018 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet op de omzetbelasting 1968 (btw-behandeling van vouchers); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34755, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon PDF (31 kB)

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7; 2018-02-09

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  09-02-2018 2017-2018 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (41 kB)

  Concept van de aanpassing van het Uitvoeringsbesluit OB 1968 in verband met het wetsvoorstel btw-behandeling van vouchers

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 34755, nr. 6 Tweede Kamer der Staten-Generaal